WVP FUND MANAGEMENT

Naziv:

WVP FUND MANAGEMENT

Skraćeno poslovno ime:

WVP FUND MANAGEMENT A.D. BEOGRAD

Poslovno ime:

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA WVP FUND MANAGEMENT A.D. BEOGRAD-PALILULA

Kontakt podaci: WVP FUND MANAGEMENT

Lokacija:

Palilula

Adresa:

Čarli Čaplina 24

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Akcionarsko društvo

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

18.7.2017

Šifra delatnosti:

Upravljanje fondovima - 6630

PIB:

110142552

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Goran Dimitrijević

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

275-0010229285455-18