WIPOT d.o.o.

Naziv:

WIPOT

Skraćeno poslovno ime:

WIPOT d.o.o.

Poslovno ime:

WIPOT d.o.o. Beograd-Novi Beograd

Kontakt podaci: WIPOT d.o.o.

Lokacija:

Novi Beograd

Adresa:

Jurija Gagarina 68 6. sprat, 28

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

18.6.2018

Šifra delatnosti:

Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute - 6399

PIB:

110869609

Zakonski zastupnici:

Ime i prezime:

Milan Cincović

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Ime i prezime:

Elke Maria Jevtović

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Elke Maria Jevtović , udeo: 75 %

Ime i prezime:

Tristan Holik , udeo: 25 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

330-0070100124570-12