VLADAN MAKS

Naziv:

VLADAN MAKS

Skraćeno poslovno ime:

VLADAN MAKS DOO

Poslovno ime:

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE VLADAN MAKS DOO KONJUŠA

Kontakt podaci: VLADAN MAKS

Lokacija:

Knić

Mesto:

Konjuša

Adresa:

Konjuša bb

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

2.10.2015

Šifra delatnosti:

Proizvodnja ambalaže od plastike - 2222

PIB:

109193147

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Vladan Maksimović

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Vladan Maksimović , udeo: 100 %

Tekući račun:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

155-0000000029770-37