VISOVI PEŠTERSKI KARAJUKIĆI BUNARI

Naziv:

VISOVI PEŠTERSKI KARAJUKIĆI BUNARI

Skraćeno poslovno ime:

ZZ VISOVI PEŠTERSKI KARAJUKIĆI BUNARI SELO KARAJUKIĆI BUNARI

Poslovno ime:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA VISOVI PEŠTERSKI KARAJUKIĆI BUNARI SELO KARAJUKIĆI BUNARI - SJENICA

Kontakt podaci: VISOVI PEŠTERSKI KARAJUKIĆI BUNARI

Lokacija:

Sjenica

Mesto:

Karajukića Bunari

Adresa:

Karajukića Bunari BB

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Zadruga

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

12.12.2014

Šifra delatnosti:

Uzgoj drugih goveda i bivola - 0142

PIB:

108793182

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Senad Bajramović

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Blagoje Kuč

Ime i prezime:

Vaso Rakočević

Ime i prezime:

Duljko Hasić

Ime i prezime:

Đerko Marković

Ime i prezime:

Ekrem Lekić

Ime i prezime:

Izet Destanović

Ime i prezime:

Ilijaz Mulić

Ime i prezime:

Ilijaz Tahirović

Ime i prezime:

Raco Maslak

Ime i prezime:

Sabro Mulić

Ime i prezime:

Sait Toković

Ime i prezime:

Senad Bajramović

Ime i prezime:

Fehim Kurtović

Ime i prezime:

Halid Kurtović

Ime i prezime:

Halko Turković