VIKTOR FARM

Naziv:

VIKTOR FARM

Skraćeno poslovno ime:

VIKTOR FARM DOO MALI PESAK

Poslovno ime:

VIKTOR FARM DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE MALI PESAK

Kontakt podaci: VIKTOR FARM

Lokacija:

Kanjiža

Mesto:

Mali Pesak

Adresa:

Republikanska 8 A

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

2.3.2017

Šifra delatnosti:

Uzgoj živine - 0147

PIB:

109925894

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Viktor Sabo

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Viktor Sabo , udeo: 100 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

205-0070100485212-23