VICTORY CASTLE

Naziv:

VICTORY CASTLE

Skraćeno poslovno ime:

VICTORY CASTLE DOO

Poslovno ime:

PRIVREDNO DRUŠTVO VICTORY CASTLE DOO LIPLJE

Kontakt podaci: VICTORY CASTLE

Lokacija:

Ljig

Mesto:

Liplje

Adresa:

potes Parlog /

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

15.11.2016

Šifra delatnosti:

Uzgoj konja i drugih kopitara - 0143

PIB:

109787279

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Vukašin Dmitrić

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Mohammed Saeed Salem Khamis Alshamsi , udeo: 100 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

205-0070100481772-61