UROBOROS doo

Naziv:

UROBOROS

Skraćeno poslovno ime:

UROBOROS doo

Poslovno ime:

Društvo za proizvodnju promet i usluge UROBOROS doo Mali Crljeni

Kontakt podaci: UROBOROS doo

Lokacija:

Lazarevac

Mesto:

Mali Crljeni

Adresa:

Mali Crljeni - Centar bb

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

11.8.2017

Šifra delatnosti:

Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana - 0116

PIB:

110179548

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Dubravko Potkrajac

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Tekući račun:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

285-2591000000055-52