UNLOGIC DOO VUKOVAC

Naziv:

UNLOGIC

Skraćeno poslovno ime:

UNLOGIC DOO VUKOVAC

Poslovno ime:

UNLOGIC DOO VUKOVAC

Kontakt podaci: UNLOGIC DOO VUKOVAC

Lokacija:

Žagubica

Mesto:

Vukovac

Adresa:

Vukovački Put bb

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

19.5.2011

Šifra delatnosti:

Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije - 6202

PIB:

107085458

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Slobodan Stojanović

Funkcija:

Direktor

Članovi:

Ime i prezime:

Slobodan Stojanović , udeo: 100 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

205-0000000167527-64

RZZO:

4000719627