UNIHEM 1995

Naziv:

UNIHEM 1995

Poslovno ime:

UNIHEM 1995 DOO UŽICE

Kontakt podaci: UNIHEM 1995

Lokacija:

Užice

Adresa:

Nikole Pašića 48

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

23.3.2009

Šifra delatnosti:

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda - 2110

PIB:

106029187

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Milomir Šiljković

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Milomir Šiljković , udeo: 100 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

115-0000000025845-32