SVETLANA GAJIĆ PR RADNjA ZA PRERADU I KONZERVISANjE VOĆA I POVRĆA ŠIPAČINA

Poslovno ime:

SVETLANA GAJIĆ PR RADNjA ZA PRERADU I KONZERVISANjE VOĆA I POVRĆA ŠIPAČINA

Kontakt podaci: SVETLANA GAJIĆ PR RADNjA ZA PRERADU I KONZERVISANjE VOĆA I POVRĆA ŠIPAČINA

Lokacija:

Raška

Mesto:

Šipačina

Adresa:

Šipačina 14

Status:

Aktivan

Pravna forma:

Preduzetnik

Datum početka obavljanja delatnosti:

3.6.2016

Datum osnivanja:

3.6.2016

Trajanje ograničeno do:

Neograničeno

Šifra delatnosti:

Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća - 1039

PIB:

109550496

PIO:

1177655907