SVE ZA BOLJI ŽIVOT

Naziv:

SVE ZA BOLJI ŽIVOT

Skraćeno poslovno ime:

SVE ZA BOLJI ŽIVOT DOO

Poslovno ime:

SVE ZA BOLJI ŽIVOT DOO NOVA CRVENKA

Kontakt podaci: SVE ZA BOLJI ŽIVOT

Lokacija:

Kula

Mesto:

Nova Crvenka

Adresa:

Lenjinova 38

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

15.5.2015

Šifra delatnosti:

Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca - 4799

PIB:

108988865

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Dejan Otković

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Dejan Otković , udeo: 100 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

265-1090310000867-20