MILE ALEKSIĆ PR SILVAING

Naziv:

SILVAING

Skraćeno poslovno ime:

MILE ALEKSIĆ PR SILVAING

Poslovno ime:

MILE ALEKSIĆ PR TRGOVINA NA VELIKO DRVETOM SILVAING LEOVIĆ

Kontakt podaci: MILE ALEKSIĆ PR SILVAING

Lokacija:

Ljubovija

Mesto:

Leović

Adresa:

Leović bb

Status:

Aktivan

Pravna forma:

Preduzetnik

Datum početka obavljanja delatnosti:

5.6.2017

Datum osnivanja:

5.6.2017

Trajanje ograničeno do:

Neograničeno

Šifra delatnosti:

Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom - 4673

PIB:

110080208

PIO:

1154657173