Šifre delatnosti

Aktivnosti posle žetve
Arhitektonska delatnost
Bežične telekomunikacije
Bojenje i zastakljivanje
Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom
Centralna banka
Cevovodni transport
Delatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa
Delatnost agencija za nekretnine
Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje
Delatnost agencija za zapošljavanje
Delatnost bolnica
Delatnost botaničkih i zooloških vrtova i zaštita prirodnih vrednosti
Delatnost dnevne brige o deci
Delatnost domaćinstava koja obezbeđuju usluge za sopstvene potrebe
Delatnost domaćinstava koja proizvode robu za sopstvene potrebe
Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu
Delatnost državnih organa
Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela
Delatnost fitnes klubova
Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona
Delatnost holding kompanija
Delatnost kampova, auto - kampova i kampova za turističke prikolice
Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću
Delatnost muzeja galerija i zbirki
Delatnost nege i održavanja tela
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Delatnost političkih organizacija
Delatnost pozivnih centara
Delatnost prikazivanja kinematografskih dela
Delatnost privatnog obezbeđenja
Delatnost putničkih agencija
Delatnost reklamnih agencija
Delatnost sindikata
Delatnost škola za vozače
Delatnost sportskih klubova
Delatnost sportskih objekata
Delatnost tur - operatora
Delatnost vatrogasnih jedinica
Delatnost verskih organizacija
Delatnost zabavnih i tematskih parkova
Delatnost zastupnika i posrednika u osiguranju
Delatnosti biblioteka i arhiva
Delatnosti koje slede nakon faze snimanja u proizvodnji kinematografskih dela i televizijskog programa
Delatnosti novinskih agencija
Delatnosti poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca
Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
Delatnosti smeštajnih ustanova s medicinskom negom
Delatnosti strukovnih udruženja
Demontaža olupina
Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića
Distribucija električne energije
Distribucija gasovitih goriva gasovodom
Distribucija kinematografskih dela, audio - vizuelnih dela i televizijskog programa
Dorada semena
Dovršavanje tekstila
Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti
Drumski prevoz tereta
Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede
Eksploatacija kamenog uglja i antracita
Eksploatacija lignita i mrkog uglja
Eksploatacija minerala, proizvodnja mineralnih đubriva i hemikalija
Eksploatacija natrijum - hlorida
Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala
Eksploatacija prirodnog gasa
Eksploatacija ruda gvožđa
Eksploatacija ruda ostalih crnih, obojenih, plemenitih i drugih metala
Eksploatacija ruda urana i torijuma
Eksploatacija sirove nafte
Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina
Eksploatacija treseta
Emitovanje radio - programa
Finansijske i robne berze
Finansijski lizing
Fotografske usluge
Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
Gajenje agruma
Gajenje biljaka za pripremanje napitaka
Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana
Gajenje duvana
Gajenje grožđa
Gajenje jabučastog i koštičavog voća
Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
Gajenje pirinča
Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka
Gajenje sadnog materijala
Gajenje šećerne trske
Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti
Gajenje tropskog i suptropskog voća
Gajenje uljnih plodova
Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
Hladno oblikovanje profila
Hladno valjanje pljosnatih proizvoda
Hladno valjanje šipki
Hladno vučenje žice
Hoteli i sličan smeštaj
Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute
Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko - tehnološkim naukama
Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
Istražne delatnosti
Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
Izdavanje imenika i adresara
Izdavanje knjiga
Izdavanje novina
Izdavanje ostalih softvera
Izdavanje računarskih igara
Izgradnja brodova i plovnih objekata
Izgradnja cevovoda
Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
Izgradnja hidrotehničkih objekata
Izgradnja mostova i tunela
Izgradnja ostalih nepomenutih građevina
Izgradnja puteva i auto - puteva
Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica
Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
Iznajmljivanje i lizing kamiona
Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući računare)
Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
Iznajmljivanje video - kaseta i kompakt - diskova
Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
Izrada čamaca za sport i razonodu
Izvođačka umetnost
Kablovske telekomunikacije
Ketering
Knjigovezačke i srodne usluge
Kockanje i klađenje
Kombinovane kancelarijsko - administrativne usluge
Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije
Kovanje novca
Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala, metalurgija praha
Krovni radovi
Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
Livenje čelika
Livenje gvožđa
Livenje lakih metala
Livenje ostalih obojenih metala
Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava
Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti
Malterisanje
Manipulacija teretom
Mašinska obrada metala
Medijsko predstavljanje
Mešovita poljoprivredna proizvodnja
Montaža industrijskih mašina i opreme
Morske akvakulture
Morski ribolov
Nespecijalizovana trgovina na veliko
Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
Neživotno osiguranje
Obavezno socijalno osiguranje
Obezbeđivanje javnog reda i bezbednosti
Oblikovanje i obrada ravnog stakla
Obrada i prevlačenje metala
Obrada odštetnih zahteva i procenjivanje rizika i šteta
Obrada podataka, hosting i sl.
Obrazovanje posle srednjeg koje nije visoko
Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
Održavanje i popravka motornih vozila
Održavanje i popravka nameštaja
Opšta medicinska praksa
Organizovanje sastanaka i sajmova
Osnovno obrazovanje
Ostala izdavačka delatnost
Ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja
Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
Ostala zdravstvena zaštita
Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti
Ostale pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima
Ostale pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova
Ostale prateće delatnosti u saobraćaju
Ostale sportske delatnosti
Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
Ostale telekomunikacione delatnosti
Ostale usluge informacione tehnologije
Ostale usluge kreditiranja
Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima
Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju
Ostale zabavne i rekreativne delatnosti
Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem
Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
Ostali smeštaj
Ostali završni radovi
Ostalo monetarno posredovanje
Ostalo obrazovanje
Ostalo štampanje
Ostalo ustupanje ljudskih resursa
Penzijski fondovi
Pogrebne i srodne delatnosti
Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja
Pomoćne obrazovne delatnosti
Pomorski i priobalni prevoz putnika
Pomorski i priobalni prevoz tereta
Ponovna upotreba razvrstanih materijala
Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme
Popravka električne opreme
Popravka elektronske i optičke opreme
Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu
Popravka i održavanje brodova i čamaca
Popravka i održavanje druge transportne opreme
Popravka i održavanje letelica i svemirskih letelica
Popravka komunikacione opreme
Popravka mašina
Popravka metalnih proizvoda
Popravka obuće i predmeta od kože
Popravka ostale opreme
Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo
Popravka računara i periferne opreme
Popravka satova i nakita
Poslovi odbrane
Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože
Poštanske aktivnosti javnog servisa
Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa
Postavljanje električnih instalacija
Postavljanje podnih i zidnih obloga
Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
Poverenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti
Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda
Pravni poslovi
Predškolsko obrazovanje
Prenos električne energije
Prerada čaja i kafe
Prerada i konzervisanje krompira
Prerada i konzervisanje mesa
Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
Prerada i konzervisanje živinskog mesa
Prerada mleka i proizvodnja sireva
Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
Prevođenje i usluge tumača
Priprema i predenje tekstilnih vlakana
Pripremna gradilišta
Proizvodnja alata
Proizvodnja aluminijuma
Proizvodnja ambalaže od lakih metala
Proizvodnja ambalaže od plastike
Proizvodnja bakra
Proizvodnja baterija i akumulatora
Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica
Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
Proizvodnja borbenih vojnih vozila
Proizvodnja brava i okova
Proizvodnja brusnih proizvoda
Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže
Proizvodnja čeličnih cevi, šupljih profila i fitinga
Proizvodnja cementa
Proizvodnja derivata nafte
Proizvodnja deterdženata, sapuna sredstava za čišćenje i poliranje
Proizvodnja drvne ambalaže
Proizvodnja duvanskih proizvoda
Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
Proizvodnja eksploziva
Proizvodnja električne energije
Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila
Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo
Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
Proizvodnja elektronskih elemenata
Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju
Proizvodnja eteričnih ulja
Proizvodnja farmaceutskih preparata
Proizvodnja furnira i ploča od drveta
Proizvodnja gasa
Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje
Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce
Proizvodnja gotovih jela
Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće
Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila
Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja
Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane
Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode
Proizvodnja igara i igračaka
Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda
Proizvodnja industrijskih gasova
Proizvodnja industrijskih peći i gorionika
Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike
Proizvodnja kablova od optičkih vlakana
Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda
Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim računara i računarske opreme
Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira
Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice
Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta
Proizvodnja kinematografskih dela, audio - vizuelnih proizvoda i televizijskog programa
Proizvodnja komunikacione opreme
Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje
Proizvodnja kožne odeće
Proizvodnja kreča i gipsa
Proizvodnja kuhinjskog nameštaja
Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata
Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila
Proizvodnja madraca
Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa
Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna
Proizvodnja maltera
Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana
Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona
Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odeće i kože
Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume
Proizvodnja mašina za metalurgiju
Proizvodnja mašina za obradu metala
Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene
Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala
Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata
Proizvodnja mesnih prerađevina
Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija
Proizvodnja metalnih vrata i prozora
Proizvodnja metli i četki
Proizvodnja mlinskih proizvoda
Proizvodnja motocikala
Proizvodnja motora i turbina, osim za letelice i motorna vozila
Proizvodnja motornih vozila
Proizvodnja muzičkih instrumenata
Proizvodnja nakita i srodnih predmeta
Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore
Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo
Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od njega, osim odeće
Proizvodnja nuklearnog goriva
Proizvodnja obuće
Proizvodnja olova, cinka i kalaja
Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline
Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom
Proizvodnja opreme za osvetljenje
Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje
Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova
Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
Proizvodnja oružja i municije
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
Proizvodnja ostale električne opreme
Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata
Proizvodnja ostale odeće
Proizvodnja ostale pletene i kukičane odeće
Proizvodnja ostale transportne opreme
Proizvodnja ostalih alatnih mašina
Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila
Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova
Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda
Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda
Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene
Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera
Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića
Proizvodnja ostalih obojenih metala
Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora
Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija
Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija
Proizvodnja ostalih predmeta
Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa
Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala
Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika
Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora
Proizvodnja ostalih slavina i ventila
Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta
Proizvodnja ostalog nameštaja
Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila
Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode
Proizvodnja papira i kartona
Proizvodnja parfema i toaletnih preparata
Proizvodnja parketa
Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje
Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu
Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina
Proizvodnja piva
Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima
Proizvodnja plemenitih metala
Proizvodnja pletene i kukičane odeće
Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala
Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila od plastike
Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo
Proizvodnja produkata koksovanja
Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo
Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima
Proizvodnja proizvoda od gipsa namenjenih za građevinarstvo
Proizvodnja proizvoda od krzna
Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa
Proizvodnja računara i periferne opreme
Proizvodnja radne odeće
Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo
Proizvodnja ravnog stakla
Proizvodnja rublja
Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima
Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda
Proizvodnja satova
Proizvodnja šećera
Proizvodnja sečiva
Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima
Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura
Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda
Proizvodnja slada
Proizvodnja sladoleda
Proizvodnja sokova od voća i povrća
Proizvodnja sportske opreme
Proizvodnja sredstava za lepljenje
Proizvodnja sredstava za pripremanje boja i pigmenata
Proizvodnja staklenih vlakana
Proizvodnja štampanih elektronskih ploča
Proizvodnja šupljeg stakla
Proizvodnja svežeg betona
Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona
Proizvodnja tapeta
Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod
Proizvodnja tkanina
Proizvodnja ulja i masti
Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža
Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica i odgovarajuće opreme
Proizvodnja veštačkih vlakana
Proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja
Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda
Proizvodnja vina od grožđa
Proizvodnja vlakana celuloze
Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga
Računarsko programiranje
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje
Rad umetničkih ustanova
Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama
Razrada građevinskih projekata
Reosiguranje
Rezanje i obrada drveta
Rušenje objekata
Sakupljanje šumskih plodova
Sanacija, rekultivacija i duge usluge u oblasti upravljanja otpadom
Satelitske telekomunikacije
Seča drveća
Sečenje, oblikovanje i obrada kamena
Skladištenje
Skupljanje opasnog otpada
Skupljanje otpada koji nije opasan
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
Slatkovodne akvakulture
Slatkovodni ribolov
Snabdevanje parom i klimatizacija
Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama
Socijalno staranje u smeštajnim ustanovama za lica s teškoćama u razvoju, duševno obolele osobe i osobe s bolestima zavisnosti
Specijalistička medicinska praksa
Specijalizovane dizajnerske delatnosti
Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
Spoljni poslovi
Sportsko i rekreativno obrazovanje
Srednje opšte obrazovanje
Srednje stručno obrazovanje
Štampanje novina
Štavljenje i dorada kože, dorada i bojenje krzna
Stomatološka praksa
Sudske i pravosudne delatnosti
Taksi prevoz
Tehničko ispitivanje i analize
Tretman i odlaganje opasnog otpada
Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan
Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
Trgovina električnom energijom
Trgovina gasovitim gorivima preko gasovodne mreže
Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila
Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalima u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo muzičkim i video - zapisima u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama
Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
Trgovina na veliko alatnim mašinama
Trgovina na veliko cvećem i sadnicama
Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila
Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom
Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem
Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje
Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje
Trgovina na veliko odećom i obućom
Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
Trgovina na veliko otpacima i ostacima
Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
Trgovina na veliko pićima
Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima
Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
Trgovina na veliko satovima i nakitom
Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
Trgovina na veliko tekstilom
Trgovina na veliko voćem i povrćem
Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
Trgovina na veliko životinjama
Trgovina ostalim motornim vozilima
Ugradnja stolarije
Uklanjanje otpadnih voda
Umetničko obrazovanje
Umetničko stvaralaštvo
Umnožavanje snimljenih zapisa
Upravljanje ekonomskim subjektom
Upravljanje fondovima
Upravljanje nekretninama za naknadu
Upravljanje računarskom opremom
Uređenje poslovanja i doprinos uspešnijem poslovanju u oblasti ekonomije
Uređivanje delatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja
Usluge održavanja objekata
Usluge ostalog čišćenja
Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme
Usluge pakovanja
Usluge preseljenja
Usluge pripremanja i posluživanja pića
Usluge pripreme za štampu
Usluge redovnog čišćenja zgrada
Usluge sistema obezbeđenja
Usluge uređenja i održavanja okoline
Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada
Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
Uslužne delatnosti u vazdušnom saobraćaju
Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa
Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda
Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom
Uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju
Uzgoj drugih goveda i bivola
Uzgoj kamila i lama
Uzgoj konja i drugih kopitara
Uzgoj muznih krava
Uzgoj ostalih životinja
Uzgoj ovaca i koza
Uzgoj svinja
Uzgoj živine
Vasionski saobraćaj
Vazdušni prevoz putnika
Vazdušni prevoz tereta
Veb portali
Veterinarska delatnost
Visoko obrazovanje
Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno - istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika
Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni
Železnički prevoz tereta
Životno osiguranje