Delatnost domaćinstava kao poslodavca, Delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe

D.Z.S.L. VERA
Delatnost domaćinstava koja obezbeđuju usluge za sopstvene potrebe
Novi Sad - grad, Zdravka Čelara 130

D.Z.S.L. VERA 2016
Delatnost domaćinstava koja obezbeđuju usluge za sopstvene potrebe
Novi Sad - grad, Zdravka Čelara 130

HOME SERVICE
Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu
Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 71, lokal 28