ROHAS GROUP

Naziv:

ROHAS GROUP

Poslovno ime:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, USLUGE, TRGOVINU NA VELIKO I MALO, UVOZ I IZVOZ ROHAS GROUP DOO SUVA REKA

Kontakt podaci: ROHAS GROUP

Lokacija:

Suva Reka

Adresa:

Mušutište bb

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

14.6.2011

Šifra delatnosti:

Proizvodnja ostale odeće - 1413

PIB:

107123141

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Jakup Bajrami

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Jakup Bajrami , udeo: 100 %

Tekući računi:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

200-2348740102002-54

RZZO:

4000743569