RISTIĆ 2018

Naziv:

RISTIĆ 2018

Poslovno ime:

BORA RISTIĆ PR GRAĐEVINSKA RADNjA RISTIĆ 2018 RADINjINCI

Kontakt podaci: RISTIĆ 2018

Lokacija:

Babušnica

Mesto:

Radinjinci

Adresa:

Radinjince bb

Status:

Aktivan

Pravna forma:

Preduzetnik

Datum početka obavljanja delatnosti:

6.6.2018

Datum osnivanja:

6.6.2018

Trajanje ograničeno do:

Neograničeno

Šifra delatnosti:

Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada - 4120

PIB:

110843140

PIO:

1105650947