Q5 BENZINSKA PUMPA

Naziv:

Q5 BENZINSKA PUMPA

Skraćeno poslovno ime:

Q5 BENZINSKA PUMPA DOO

Poslovno ime:

Q5 BENZINSKA PUMPA DOO POKRVENIK

Kontakt podaci: Q5 BENZINSKA PUMPA

Lokacija:

Tutin

Mesto:

Pokrvenik

Adresa:

Pokrvenik BB

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

14.2.2018

Šifra delatnosti:

Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama - 4730

PIB:

110546904

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Ismet Selimović

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Ismet Selimović , udeo: 100 %

Tekući račun:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

200-2929290101955-81