ORTOSAMA DOO

Naziv:

ORTOSAMA

Skraćeno poslovno ime:

ORTOSAMA DOO

Poslovno ime:

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNjU I POPRAVKU ORTOPEDSKIH POMAGALA ORTOSAMA DOO NIŠ

Kontakt podaci: ORTOSAMA DOO

Lokacija:

Doljevac

Mesto:

Ćurlina

Adresa:

Vučka Tasića 10

Status:

Aktivno privredno društvo

Pravna forma:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vreme trajanja:

Neograničeno

Datum osnivanja:

27.3.2014

Šifra delatnosti:

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala - 3250

PIB:

108468223

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime:

Saša Stojanović

Funkcija:

Direktor

Samostalno zastupa:

Da

Članovi:

Ime i prezime:

Saša Stojanović , udeo: 100 %

Tekući račun:

Pre plaćanja obavezno proveriti validnost brojeva računa!

160-0000000404506-28