Kovačica

3K INVEST AGRAR
Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
Kovačica, Masarikova 63

3K INVEST EU
Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
Kovačica, Masarikova 63

AB SOLAR TERM EXTRA
Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
Kovačica, Padina BB

ACS ZOKI DOO KOVAČICA
Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
Kovačica, Jna 204

ACTEBA DESIGN
Ostale usluge informacione tehnologije
Kovačica, 27 marta 55

ADAM BORKA PR PREVODILAČKA AGENCIJA UZDIN
Prevođenje i usluge tumača
Kovačica, Jna 64


ADAM PLUS DOO
Ostali smeštaj
Kovačica, Jna 105

ADAM STRAKUŠEK PR ZANATSKO GRAĐEVINSKA RADNJA STRAKUŠEK KOVAČICA
Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
Kovačica, Jana Janoša 40

ADAM TORNJOŠ PR, SAMOSTALNA TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA RADNJA NANA PLUS, KOVAČICA
Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
Kovačica, Janošikova 123

AGENCIJA ZA NEKRETNINE ANDREJIĆ KLARA ANDREJIĆ PR DEBELJAČA
Delatnost agencija za nekretnine
Kovačica, Lenjinova 74/a

AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU MIA VALERIJA MATANOVIĆ PR DEBELJAČA
Ostale pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima
Kovačica, Kiš Ferenca 16

AGRO ADUT OZZ CREPAJA
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Kovačica, Save Kovačevića 30

AGRO BIZNIS CENTAR
Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
Kovačica, Proleterska 19

AGRO-SVAK DOO PADINA
Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
Kovačica, Masarikova 46

AGRO-TOMAN DOO KOVAČICA
Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
Kovačica, Tatranska 41

AGROBIOTEC DOO Idvor
Proizvodnja električne energije
Kovačica, Paje Šuvaka 41

AGRODOMUS DOO KOVAČICA
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Kovačica, Ive Lole Ribara 107

AGROSTANDARD-SERVIS
Popravka mašina
Kovačica, Vuka Karadžića 27

AGROSTORAGE
Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
Kovačica, Dvadesetdevetog Novembra 14

AJŠA KIZUR PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA HAPPY KEY PADINA
Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
Kovačica, Dolna Dolina 64