Bač

A & B METAL
Mašinska obrada metala
Bač, Generala Vjesta 4

ADAM MIŠKOVIĆ PR SAKUPLJANJE OTPADA KOJI NIJE OPASAN JABUKA2017 VAJSKA
Skupljanje otpada koji nije opasan
Bač, Pere Segedinca 63

ADAMOVIĆ-2017
Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti
Bač, Masarikova 29

ADAMOVIĆ-KOLOR
Bojenje i zastakljivanje
Bač, B.Jedinstva 25

AGENCIJA ZA POSLOVNE AKTIVNOSTI BOJAN ŽIKA GERGINOVIĆ PR NEGOTIN, PLAVNA
Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju
Bač, /

AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I DRUGIH OBJEKATA, INŽENJERING I OSTALE ARHITEKTONSKE I INŽENJERSKE AKTIVNOSTI PB BOŠKO PILIPOVIĆ PR BAČ
Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
Bač, JNA 12


AGRO GATSTAR
Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka
Bač, Obrada Svorcana 9

ALEKSANDAR GRMUŠA PR UGOSTITELJSKA RADNJA SLOGA 2016 PLAVNA
Usluge pripremanja i posluživanja pića
Bač, Maršala Tita 47 A

AMD MILjEŠIĆ
Taksi prevoz
Bač, Dobrovoljačka 2

AMM AGRO DOO BAČKO NOVO SELO
Mešovita poljoprivredna proizvodnja
Bač, Vuka Karadžića 49

ANA PROKOPEC PR, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ANA, SELENČA
Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće
Bač, Vrbova 11

ANA ĐURČJANSKI PR, MENJAČNICA I ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA MONETA SELENČA
Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom
Bač, Svetozara Miletića 29A

ANGEMITI DOO BAČ
Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom
Bač, Maršala Tita 53

ANNA BAKEHOUSE
Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
Bač, Čmelikova 44a

ANNA KAZAKOVA PR AGENCIJA ZA GRAFIČKI DIZAJN BAČ
Specijalizovane dizajnerske delatnosti
Bač, Doža Đerđa 30

ANTUN KOVAČIĆ PR KUM TRAVEL
Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
Bač, Maršala Tita 31

ARMA PROVODKA
Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga
Bač, Jna 137

AURORA-2017
Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
Bač, Vašarska 021

AUTO KUĆA PEJČIĆ PLUS
Održavanje i popravka motornih vozila
Bač, Bratstva I Jedinstva 98

AUTO PREVOZ VAJSKA UROŠ PETROVIĆ PREDUZETNIK VAJSKA
Taksi prevoz
Bač, Vuka Karadžića 6