Apatin

AB PROJEKT INŽENjERING
Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
Apatin, Svetog Save 8

ADAM BALOG PR DEMONTAŽA OLUPINA DEKA METAL APATIN
Demontaža olupina
Apatin, Dvadeset Četvrtog Oktobra 22

ADAM VIDAKOVIĆ PR SAMOSTALNA RADNjA ZA ULOV RIBE SONTA
Slatkovodni ribolov
Apatin, Štrosmajerova 7

ADVANTA SEED
Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada
Apatin, Vuka Karadžića 21

AGENCIJA GRAHOVAC
Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju
Apatin, Prvomajska 18

AGENCIJA PETROVIĆ-KA
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje
Apatin, Branka Ćopića 26


AGENCIJA YUS
Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti
Apatin, Nikole Pašića 8

AGNEŠ PACAL PREDUZETNIK UGOSTITELJSKA RADNJA KILTELEK KUPUSINA
Usluge pripremanja i posluživanja pića
Apatin, Apatinski Put 92

AGRO ZDRAVKOVIĆ
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Apatin, Njegoševa 1

AGROGLOBE AGRAR
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Apatin, Somborska 119

AGRORAJČEVIĆ
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Apatin, Vojvode Putnika 9

AGROSTOČAR
Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
Apatin, Jovana Jovanovića Zmaja 52

AKVIZITUM DOO APATIN
Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
Apatin, Srednja 2

AL SHABOUL MOHAMMAD CO.
Nespecijalizovana trgovina na veliko
Apatin, Srednja 2

ALEKSANDAR BALjAK PREDUZETNIK TAKSI PREVOZ APATIN
Taksi prevoz
Apatin, Partizanska 006

ALEKSANDAR CARIĆ PR PROIZVODNA RADNJA EKO DAR APATIN
Proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja
Apatin, Rade Končara 43

ALEKSANDAR KATALINIĆ PR CIRIPAHA
Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana
Apatin, Šeste Ličke Divizije 11

ALEKSANDAR LAZIĆ PREDUZETNIK TAKSI PREVOZ APATIN
Taksi prevoz
Apatin, Vojvođanska 8

ALEKSANDAR LUKIĆ PREDUZETNIK TAKSI PREVOZ APATIN
Taksi prevoz
Apatin, Blok 112 S 004

ALEKSANDAR MATIĆ PR TAKSI PREVOZ APATIN
Taksi prevoz
Apatin, Ribarska 33