Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa

CONREX-CNG DOO NOVI SAD
Eksploatacija prirodnog gasa
Novi Sad - grad, Vladike Ćirića 22

NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE
Eksploatacija sirove nafte
Novi Sad - grad, Narodnog Fronta 12

SIMPLE PRO ENERGY
Eksploatacija sirove nafte
Stari Grad, Palmotićeva 20