Oblasti delatnosti

Arhitektonske i inženjerske delatnosti, inženjersko ispitivanje i analize
Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti
Delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe
Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu
Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela
Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića
Delatnost putničkih agencija, tur - operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti
Delatnosti udruženja
Delatnosti zapošljavanja
Eksploatacija ruda metala
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa
Eksploatacija uglja
Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
Informacione uslužne delatnosti
Izdavačke delatnosti
Izgradnja ostalih građevina
Izgradnja zgrada
Iznajmljivanje i lizing
Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje
Kancelarijsko - administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti
Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa
Kockanje i klađenje
Kopneni saobraćaj i cevovodni transport
Naučno istraživanje i razvoj
Obrazovanje
Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja
Ostale lične uslužne delatnosti
Ostale prerađivačke delatnosti
Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
Ostalo rudarstvo
Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti
Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju
Popravka i montaža mašina i opreme
Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
Poslovanje nekretninama
Poštanske aktivnosti
Pravni i računovodstveni poslovi
Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja
Programske aktivnosti i emitovanje
Proizvodnja duvanskih proizvoda
Proizvodnja električne opreme
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda
Proizvodnja koksa i derivata nafte
Proizvodnja kože i predmeta od kože
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
Proizvodnja nameštaja
Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme
Proizvodnja odevnih predmeta
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata
Proizvodnja osnovnih metala
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava
Proizvodnja papira i proizvoda od papira
Proizvodnja pića
Proizvodnja prehrambenih proizvoda
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda
Proizvodnja tekstila
Proizvodnja, prenos i distribucija električne energije
Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti
Reklamiranje i istraživanje tržišta
Ribarstvo i akvakulture
Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada, ponovno iskorišćavanje otpadnih materija
Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom
Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
Smeštaj
Socijalna zaštita bez smeštaja
Socijalna zaštita sa smeštajem
Specijalizovani građevinski radovi
Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti
Štampanje i umnožavanje audio i video - zapisa
Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti
Šumarstvo i seča drveća
Telekomunikacije
Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala
Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
Uklanjanje otpadnih voda
Upravljačke delatnosti, savetovanje u vezi sa upravljanjem
Usluge održavanja objekata i okoline
Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima
Vazdušni saobraćaj
Veterinarske delatnosti
Vodeni saobraćaj
Zaštitne i istražne delatnosti
Zdravstvene delatnosti