NOVICA MLADENOVIĆ PREDUZETNIK RADNjA ZA POIZVODNjU OSTALOG NAMEŠTAJA ŠAINOVAC

Poslovno ime:

NOVICA MLADENOVIĆ PREDUZETNIK RADNjA ZA POIZVODNjU OSTALOG NAMEŠTAJA ŠAINOVAC

Kontakt podaci: NOVICA MLADENOVIĆ PREDUZETNIK RADNjA ZA POIZVODNjU OSTALOG NAMEŠTAJA ŠAINOVAC

Lokacija:

Leskovac

Mesto:

Šainovac

Adresa:

Šainovac BB

Status:

Aktivan

Pravna forma:

Preduzetnik

Datum početka obavljanja delatnosti:

28.5.2018

Datum osnivanja:

28.5.2018

Trajanje ograničeno do:

Neograničeno

Šifra delatnosti:

Proizvodnja ostalog nameštaja - 3109

PIB:

110813465

PIO:

1150691457