MOMENT-TAHI

Naziv:

MOMENT-TAHI

Skraćeno poslovno ime:

MALIŠA PETROVIĆ PR MOMENT-TAHI

Poslovno ime:

MALIŠA PETROVIĆ PR AUTO TAKSI PREVOZ MOMENT-TAHI ŽABARI

Kontakt podaci: MOMENT-TAHI

Lokacija:

Žabari

Mesto:

Mirijevo

Adresa:

Mirijevo bb

Status:

Aktivan

Pravna forma:

Preduzetnik

Datum početka obavljanja delatnosti:

2.12.2013

Datum osnivanja:

2.12.2013

Trajanje ograničeno do:

Neograničeno

Šifra delatnosti:

Taksi prevoz - 4932

PIB:

108322055

PIO:

1132651272