Miloš Miladinović PR Seča i prevoz drveta Balinovac

Poslovno ime:

Miloš Miladinović PR Seča i prevoz drveta Balinovac

Kontakt podaci: Miloš Miladinović PR Seča i prevoz drveta Balinovac

Lokacija:

Prokuplje

Mesto:

Balinovac

Adresa:

- -

Status:

Aktivan

Pravna forma:

Preduzetnik

Datum početka obavljanja delatnosti:

8.1.2018

Datum osnivanja:

8.1.2018

Trajanje ograničeno do:

Neograničeno

Šifra delatnosti:

Seča drveća - 0220

PIB:

110440449

PIO:

1174663268