MILAN MILOJEVIĆ PR PORODIČNA VINARIJA MILOJEVIĆ OSTRIKOVAC

Naziv:

MILOJEVIĆ

Poslovno ime:

MILAN MILOJEVIĆ PR PORODIČNA VINARIJA MILOJEVIĆ OSTRIKOVAC

Kontakt podaci: MILAN MILOJEVIĆ PR PORODIČNA VINARIJA MILOJEVIĆ OSTRIKOVAC

Lokacija:

Ćuprija

Mesto:

Ostrikovac

Adresa:

/

Status:

Aktivan

Pravna forma:

Preduzetnik

Datum početka obavljanja delatnosti:

7.6.2010

Datum osnivanja:

7.6.2010

Trajanje ograničeno do:

Neograničeno

Šifra delatnosti:

Proizvodnja vina od grožđa - 1102

PIB:

106660247

PIO:

1193652995