Žukovac

NMHEM DOO ŽUKOVAC
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Knjaževac, Žukovac bb