Zloćudovo

BILJANA ĐORĐEVIĆ PREDUZETNIK, ZANATSKA RADNJA ZA PRERADU DRVETA MIMA PLUS, ZLOĆUDOVO
Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
Leskovac, Zloćudovo BB

BOŽIDAR STOJANOVIĆ PR HRAST-DIJ
Proizvodnja parketa
Leskovac, Zloćudovo bb

DOO BLAND ZLOĆUDOVO-LESKOVAC
Rezanje i obrada drveta
Leskovac, Zloćudovo /

MILAN ZDRAVKOVIĆ
Rezanje i obrada drveta
Leskovac, Zloćudovo bb

PIN INTER PLUS
Rezanje i obrada drveta
Leskovac, Zloćudovo -

PRIVREDNO DRUŠTVO MONLES DOO ZLOĆUDOVO
Ponovna upotreba razvrstanih materijala
Leskovac, Zloćudovo --