Višnjevac

DUĆAN-BOLT VIŠNJEVAC
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Subotica, Marka Oreškovića 18

MAGDOLNA FEKETE PREDUZETNIK UGOSTITELJSKA RADNJA ŠOTA VIŠNJEVAC
Usluge pripremanja i posluživanja pića
Subotica, Marka Oreškovića 20

MK-VIŠNJEVAC
Drumski prevoz tereta
Subotica, Maksimovićeva 2

PEKI KUZMANOVSKI
Mašinska obrada metala
Subotica, Ilije Lubarde 9