Veliki Krčimir

BAMBUČA-DVA
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Gadžin han, /

IGMA COMPANY
Trgovina na veliko voćem i povrćem
Gadžin han, / /

MARVIZ-GROUP
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje
Gadžin han, Veliki Krčimir bb

MIMIS COMPANY
Trgovina na veliko voćem i povrćem
Gadžin han, / /

PERSPEKTIVA MB PLUS
Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
Gadžin han, Veliki Krčimir BB

SUMARIJUM-2016
Kombinovane kancelarijsko - administrativne usluge
Gadžin han, Veliki Krčimir --