Uzdin

ADAM BORKA PR PREVODILAČKA AGENCIJA UZDIN
Prevođenje i usluge tumača
Kovačica, Jna 64

AUTO OTPAD AL
Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
Kovačica, Avram Janku 6

BORKA FELIČIJA PR BORKA
Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju
Kovačica, Jna 77

BUĆAN DOO UZDIN
Rezanje i obrada drveta
Kovačica, Joce Mirče 53a

BUSINESS NB
Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Kovačica, Joce Mirče 42

DABSET CONSULTING
Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Kovačica, Mihalj Eminesku 136


GK PROENGINEERING
Računarsko programiranje
Kovačica, Avram Janku 61

LAZA DISKONT
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Kovačica, Avram Janka 90

MARIJAN BARBU PR MARIJAN
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Kovačica, Joce Mirče 67

NIKOLIĆ L K W
Drumski prevoz tereta
Kovačica, Avram Janka 10

PEKARA NELA
Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
Kovačica, Joca Mirčea 93

QUATTRO STAGIONI
Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
Kovačica, Žarka Zrenjanina 95

RADMILA KOKORA PR APOTEKA ANET PHARM UZDIN
Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
Kovačica, Koriolan Doban bb

SORINEL SPARIOSU PR POSTAVLJANJE CEVI ZA NAVODNJAVANJE I GREJANJE PLASTENIKA UZDIN
Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
Kovačica, Tudor Vladimiresku 075

TAKSI PREVOZ ALEKSANDAR JEREMIĆ PREDUZETNIK UZDIN
Taksi prevoz
Kovačica, Avram Janka 81

TAXI PREVOZ DAMIR BOŠNJAK PR UZDIN
Taksi prevoz
Kovačica, Avram Janku 81

TRGOVINSKA RADNJA MARIUTA CRISTUREAN MARIUTA UZDIN
Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
Kovačica, Zelena pijaca

TRGOVINSKA RADNJA TREND IULIAN SORIN TILICI PR UZDIN
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Kovačica, JNA 99

ZAKIĆGLB DOO UZDIN
Proizvodnja mlinskih proizvoda
Kovačica, Tudor Vladimiresku 148/A

ZLATKO JOSIPOVIĆ PR LIVIUS
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Kovačica, Jna 170