Utrine

CIRADA-PONYVA
Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće
Ada, Petefi Šandora 125

DRVARA FATELEP FONTANYI
Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
Ada, Šandora Petefija 89

HOBAU DOO UTRINE
Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
Ada, Borisa Kidriča 21

INTER-AGRAR
Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje
Ada, Petefi Šandora 37

KATALIN TOT PR UZGOJ MUZNIH KRAVA UTRINE
Uzgoj muznih krava
Ada, Košut Lajoša 6

KLEMENTINA JARAMAZOV PR PROIZVODNJA OSTALE ODEĆE SIKK UTRINE
Proizvodnja ostale odeće
Ada, Šandora Petefija 121


KORNEL KOMLOS PREDUZETNIK KBK SERVIS
Održavanje i popravka motornih vozila
Ada, Maršala Tita 7

PRISTAL-MEGAPRODUKT
Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
Ada, Petefi Šandora 27