Urovci

ARSENAL 2015
Sportsko i rekreativno obrazovanje
Obrenovac, Baštovanska 13

BANATSKO PILE
Uzgoj živine
Obrenovac, Nurčanska 22

BANE PROFESIONAL
Održavanje i popravka motornih vozila
Obrenovac, Šabački Put 53 A

BRANKO NIKOLIĆ PR KAMENOREZAČKA RADNjA UROVCI
Sečenje, oblikovanje i obrada kamena
Obrenovac, Urovačka 92

ČISTO BELO
Bojenje i zastakljivanje
Obrenovac, Breštanska 51

ČISTO BELO PLUS
Bojenje i zastakljivanje
Obrenovac, Breštanska 51


DRAGIŠIĆ-2017
Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna
Obrenovac, Urovačka 5 G

DUŠAN PEŠKIR PR RADNJA ZA MONTAŽU INDUSTRIJSKIH MAŠINA I OPREME UROVCI
Montaža industrijskih mašina i opreme
Obrenovac, Baštovanska 1

ELEKTRO TAJKO
Postavljanje električnih instalacija
Obrenovac, Bogoljuba Uroševića-crnog 33

FILA ELEKTRO
Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
Obrenovac, Bogoljuba Uroševića Crnog 33

G.P. BIG-58 DOO UROVCI
Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
Obrenovac, Nurčanska 22

G.P. UROGRADNJA DOO UROVCI
Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
Obrenovac, Nurčanska 22

Jelena Đorđević PR GreenCop
Usluge uređenja i održavanja okoline
Obrenovac, Industrijska 14

KARATAŠ-32
Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
Obrenovac, Nurčanska 22

KRAN-SISTEM
Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
Obrenovac, Movtica 41 A

LIM INŽINJERING
Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
Obrenovac, Movtica 41 A

MALI BROJLER
Uzgoj živine
Obrenovac, Nurčanska 22

MARIJANA MATIĆ BUGARSKI PR, SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA DEJANA UROVCI
Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
Obrenovac, Bogoljuba Uroševića Crnoga bb

MARKET IVANIĆ
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Obrenovac, Movtica 23A

MERMERI I GRANITI
Sečenje, oblikovanje i obrada kamena
Obrenovac, Urovačka 92