Tovariševo

AGRO-PANIĆ
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Bačka Palanka, Milete Protića 91

ALEKSANDRA IVETIĆ PR TRGOVINA NA MALO TEKSTILOM, OBUĆOM I ODEĆOM NA TEZGAMA I PIJACAMA PEGAC D BAČ
Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama
Bačka Palanka, Maksima Gorkog 41 A

ALY MONTAŽA
Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo
Bačka Palanka, Proleterska 32

AUTO PREVOZ MILE MILENKO ILIN PR TOVARIŠEVO
Taksi prevoz
Bačka Palanka, Lenjinova 56

BRANISLAV ŽIVKOV PREDUZETNIK BRACELA
Drumski prevoz tereta
Bačka Palanka, Kosovska 27

DALIBOR TANČIĆ PR PARKETARSKA RADNJA TOVARIŠEVO
Postavljanje podnih i zidnih obloga
Bačka Palanka, Ive Lole Ribara 69


DEJAN HORN PR LUNA PARK BAČKA PALANKA
Delatnost zabavnih i tematskih parkova
Bačka Palanka, Proleterska 50

DOO VIZOSTIL TOVARIŠEVO
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje
Bačka Palanka, Vardarska 36

HAIR & BEAUTY STUDIO DUNJA
Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona
Bačka Palanka, Maršala Tita 1A

ILLUSION FACTORY
Delatnosti koje slede nakon faze snimanja u proizvodnji kinematografskih dela i televizijskog programa
Bačka Palanka, Kardeljeva 12

IMT INDUSTRIJSKA MONTAŽA TOVARIŠEVO
Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata
Bačka Palanka, Jna 37

INVESTREAL BP
Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
Bačka Palanka, Sušara-STS sušara Hmelja ekonomija Sušara parcela br 3157/1

JANDRE DUŽDEVIĆ PR TAKSI PREVOZ TOVARIŠEVO
Taksi prevoz
Bačka Palanka, Jna 45

KEĆANSKI DOO TOVARIŠEVO
Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
Bačka Palanka, Milete Protića 37

M FINISH BP
Ostali završni radovi
Bačka Palanka, Jadranska 50

METAL-AGRAR
Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija
Bačka Palanka, Branka Radičevića 9

MIHAILO - D
Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona
Bačka Palanka, Maksima Gorkog 5

MIHAKOM DOO Tovariševo
Proizvodnja gotovih jela
Bačka Palanka, Krajiška 21

MILENA KRALJ PR ESCAPE-M
Usluge pripremanja i posluživanja pića
Bačka Palanka, Maršala Tita 34

MILOŠ BOJANIĆ PREDUZETNIK, GRIL ŠTULA MB TOVARIŠEVO
Usluge pripremanja i posluživanja pića
Bačka Palanka, Vojvođanska 45a