Suvaja

BORA-COOP TRADE
Trgovina na veliko voćem i povrćem
Varvarin, Suvaja bb

NATURAL FOOD
Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
Varvarin, Suvaja

TAMARA LAZAREVIĆ PR FRIZERSKI SALON SUVAJA
Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona
Varvarin, - -

TRGOVINSKA RADNJA NA VELIKO I MALO TRGO SAN BRATISLAV JANIĆIJEVIĆ PREDUZETNIK SUVAJA
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Varvarin, /

ZANATSKA PROIZVODNA RADNJA DI-PROMET IVAN DIMITRIJEVIĆ PR SUVAJA
Rezanje i obrada drveta
Varvarin, // //