Šurjan

BOJANA LUKENIĆ PREDUZETNIK OSTALA TRGOVINA NA MALO NOVIM PROIZVODIMA U SPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA ŠURJAN
Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
Sečanj, Maršala Tita 11

BOKA AGRO CO-OP
Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
Sečanj, Ive Lole Ribara 8

SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA KUMOVI DRAGAN MARKUČIN PREDUZETNIK ŠURJAN
Usluge pripremanja i posluživanja pića
Sečanj, Maršala Tita 46

V-AGRO ŠURJAN
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Sečanj, Ive Lole Ribara BB