Stari Lec

CENTAR PLUS
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Plandište, Železnička 25/A

HANKOMPANIJA
Postavljanje električnih instalacija
Plandište, Vojvođanska 6

LEC 2000 PRO
Manipulacija teretom
Plandište, Kozaračka 15

MALA MEĐA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA STARI LEC
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Plandište, Petefi Šandora 13

MARIJA GOTOVAC PREDUZETNIK ELEKTROINSTALATERSKA I GRAĐEVINSKA RADNjA ZA IZGRADNjU OBJEKATA VISOKOGRADNjE ELEKTRO ZG STARI LEC
Postavljanje električnih instalacija
Plandište, Vojvođanska 6

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA STARI LEC
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Plandište, Petefi Šandora 26