Šljivica

FRIGO-LEVAČ
Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
Rekovac, Šljivica bb

SUNČEVE KAPI
Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode
Rekovac, Šljivovica, Boro Milosavljević --