Skrađani

AGRO METAL M.V.
Mašinska obrada metala
Šabac, Kralja Aleksandra 11

AGRO-ČELIK
Mašinska obrada metala
Šabac, Kralja Aleksandra 11

FENIXFARM DOO SKRAĐANI
Trgovina na veliko životinjama
Šabac, Kralja Aleksandra 29

SUZANA BOJIĆ PR PEKARA PEK 2018 ZMINJAK
Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
Šabac, Kralja Petra Prvog 18

TAŠA KOMERC
Nespecijalizovana trgovina na veliko
Šabac, Kralja Aleksandra 45