Ržanica

STR PRIBANOVIĆ
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Aleksandrovac, D. Ržanica bb

ŽUPSKI PODRUM
Proizvodnja vina od grožđa
Aleksandrovac, Ržanica bb