Rosići

TOPLI DOM RAŽANA
Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
Kosjerić, / /

UGOSTITELJSKA RADNJA
Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
Kosjerić, /