Resavica (selo)

DACA I GIGI
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Despotovac, Resavica Selo BB