Repince

ALEKSANDAR ALEKSIĆ PR RADNjA ZA SEČU DRVEĆA AUTOPREVOZ I USLUGE REPINCE
Seča drveća
Vladičin Han, Repince -

ALEKSANDAR MILOSAVLjEVIĆ PR MAŠINSKA OBRADA METALA AM-MIKRON REPINCE
Mašinska obrada metala
Vladičin Han, Repince -

BATICA STANKOVIĆ PR PREVOZNIČKA ZANATSKA USLUŽNA RADNjA REPINCE
Drumski prevoz tereta
Vladičin Han, Repince -

BILjANA MLADENOVIĆ PR BIN-MM
Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
Vladičin Han, Repince BB

BOBAN IVANOVIĆ PR RADNjA ZA ODRŽAVANjE I POPRAVKU MOTORNIH VOZILA I USLUGE REPINCE
Održavanje i popravka motornih vozila
Vladičin Han, Repince -

BOBAN STANISAVLjEVIĆ PR PROIZVODNjA OSTALE GRAĐEVINSKE STOLARIJE I ELEMENATA I USLUGE REPINCE
Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata
Vladičin Han, - -


DEJAN MILOSAVLJEVIĆ PR, LUKA, REPINCE
Drumski prevoz tereta
Vladičin Han, Naselje Repince 18

Dejan Stošić pr Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore Vladičin Han
Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore
Vladičin Han, Repince 229

DRAGAN JOVIĆ PR RADNjA ZA OSTALE NEPOMENUTE SPECIFIČNE GRAĐEVINSKE RADOVE, POSTAVLjANjE OLUKA I USLUGE REPINCE
Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
Vladičin Han, Repince -

GORDANA MITIĆ PR RADNjA ZA IZRADU NARODNIH NOŠNjI, ŠIVENjE I USLUGE MODEL-N REPINCE
Proizvodnja ostale odeće
Vladičin Han, /

LjILjANA MIHAJLOVIĆ PR TRGOVINA NA MALO U NESPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA I USLUGE KREMENKO-M REPINCE
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Vladičin Han, Repince -

LjUBICA MILOSAVLjEVIĆ PR RADNjA ZA POPRAVKU METALNIH PROIZVODA USLUGE I PREVOZ REPINCE
Popravka metalnih proizvoda
Vladičin Han, - -

LjUBIŠA MILOSAVLjEVIĆ PR AUTOPREVOZNIČKA, USLUŽNA I RADNjA ZA SEČU DRVEĆA DADU-TRANS REPINCE
Drumski prevoz tereta
Vladičin Han, /

MAJA ILIĆ PR RADNjA ZA PROIZVODNjU GOTOVE HRANE ZA ŽIVOTINjE USLUGE ZANATSTVO I TRGOVINU REPINCE
Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje
Vladičin Han, - -

MILAN NEŠIĆ PR OSTALI NEPOMENUTI SPECIFIČNI GRAĐEVINSKI RADOVI I USLUGE BM-LIM REPINCE
Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
Vladičin Han, - -

MILANKA ARSIĆ PR AUTOPREVOZNIČKA USLUŽNA TRGOVINSKA I RADNjA ZA SEČU DRVEĆA REPINCE
Drumski prevoz tereta
Vladičin Han, /

MIODRAG MILOSAVLJEVIĆ PR MS-MM
Mašinska obrada metala
Vladičin Han, Repince bb

MIODRAG PEJKOVIĆ PR RADNJA ZA SPECIFIČNE GRAĐEVINSKE RADOVE REPINCE
Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
Vladičin Han, - -

NIKOLA ALEKSIĆ PR ODRŽAVANjE I POPRAVKA MOTORNIH VOZILA USLUGE I TRGOVINA REPINCE
Održavanje i popravka motornih vozila
Vladičin Han, Repince -

RADISAV JOVIĆ PR TAKSI PREVOZ REPINCE
Taksi prevoz
Vladičin Han, /