Pružatovac

AGRAR TRI M
Mešovita poljoprivredna proizvodnja
Mladenovac, Školski Put 24

FUNNY DISNEYLAND
Ostale zabavne i rekreativne delatnosti
Mladenovac, Šumarska 7

NAŠA RADNJA
Trgovina na veliko voćem i povrćem
Mladenovac, Vorovnička 13

OPPM MIHAILOVIĆ
Prerada i konzervisanje mesa
Mladenovac, Pružatovačka 70

PETROVIĆ 2018
Drumski prevoz tereta
Mladenovac, Gornjokrajska 39

PODRUM VOJINOVIĆ
Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića
Mladenovac, Šumarska 7


RADOSLAV VARGA PR STALOVIĆ
Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
Mladenovac, Pružatovačka 102

SLAVIŠA ZDRAVKOVIĆ PR DAVANJE OSTALIH SAVETA PRUŽATOVAC
Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
Mladenovac, Pružatovačka 37

SNEŽANA STOJKOVIĆ PR POPRAVKA OSTALIH LIČNIH PREDMETA PRUŽATOVAC
Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo
Mladenovac, Pružatovačka 12

STRONG LIFE
Delatnost fitnes klubova
Mladenovac, Šumarska 7

VECKO I SINOVI
Kombinovane kancelarijsko - administrativne usluge
Mladenovac, Donjokrajska 10