Potporanj

RADOJICA MIŠIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA STEF MR POTPORANJ
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Vršac, Maršala Tita 34

STEPHEN CURRY 30
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Vršac, Maršala Tita 34

SUNCE BANAT
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Vršac, Lole Ribara 6

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA ANDREJAČA POTPORANJ
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Vršac, Maršala Tita 26.