Petlovača

ALEKSIĆ TED
Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
Šabac, Jeremije Maksimovića BB

ALNEX DOO PETLOVAČA
Ostalo ustupanje ljudskih resursa
Šabac, Proleterska 70

AS GRANIT 2018
Sečenje, oblikovanje i obrada kamena
Šabac, Vuka Karadžića BB

BAĆA MAČVANIN
Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
Šabac, Proleterska 33

ČOLIĆ PREVOZ
Drumski prevoz tereta
Šabac, Jeremije Maksimovića 89

D I M GRANIT
Sečenje, oblikovanje i obrada kamena
Šabac, Vuka Karadžića bb


DDM 0015 MILOSAVLJEVIĆ
Prerada i konzervisanje mesa
Šabac, Vese Isailovića 27

DOO DANEX 08 PETLOVAČA
Trgovina na veliko životinjama
Šabac, Proleterska 4

DRAGICA ISAILOVIĆ PREDUZETNIK SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNjA RIBARNICA ŠARAN-RI PETLOVAČA
Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
Šabac, Železnička 5

EKO-B MAČVA BREND
Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
Šabac, Jeremije Maksimovića 34

JELENA KOVAČEVIĆ PR JEKOČ
Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Šabac, Proleterska 92

JOCA I TAŠA
Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
Šabac, Jeremije Maksimovića 4

JOVANOVIĆ MM.
Drumski prevoz tereta
Šabac, Proleterska 87

JUGO GRANIT PLUS
Sečenje, oblikovanje i obrada kamena
Šabac, Partizanska 15

KOD DVA MOSTA
Usluge pripremanja i posluživanja pića
Šabac, Proleterska bb

LJUBINKOVIĆ KOMERC 015
Trgovina na veliko životinjama
Šabac, Proleterska 67

MALA SAMANTA
Proizvodnja ostalog nameštaja
Šabac, Vese Isailovića 7

MARKOVIĆ MAX
Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom
Šabac, Jeremije Maksimovića BB

MASLARA RADOVIĆ
Proizvodnja mesnih prerađevina
Šabac, Vese Isailovića bb

MILADIN TOMIĆ PREDUZETNIK AUTOPREVOZNIK ŠABAC
Drumski prevoz tereta
Šabac, Proleterska 94