Parta

MINI MARKET NIKI
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Vršac, Belocrkvanska 11

SLOBODAN MEHOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA NO-OKO PARTA
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Vršac, Proleterska 10

VAJAMILK DOO PARTA
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Vršac, Maršala Tita 39