Parage

DANSMIK PROMET
Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
Bačka Palanka, Kralja Petra Prvog 21

DRAGAN VASIĆ PR VASIĆ DB
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Bačka Palanka, Svetosavska bb

HMELJ PARAGE
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Bačka Palanka, Kralja Petra Prvog 32

HMELJARSTVO
Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Bačka Palanka, Kralja Petra Prvog 32

JELENA MANDIĆ PR JANJA JN
Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
Bačka Palanka, Cara Lazara 59

TRIK NOĆNI BAR
Usluge pripremanja i posluživanja pića
Bačka Palanka, Svetosavska 63