Palić

A&V MOUNT COMPANY
Kombinovane kancelarijsko - administrativne usluge
Subotica, Vranjska 9

ADAMS MARKUS
Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
Subotica, Ludoška 3

ADVERSARIA DOO PALIĆ
Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Subotica, Pulska 22

AEROPAK DOO
Proizvodnja ambalaže od lakih metala
Subotica, Josipa Kolumba 33

AGENCIJA ARGA
Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
Subotica, Sutjeska 36

AGENCIJA SEBA
Delatnost reklamnih agencija
Subotica, Prežihova Voranca 31


AGRAR INTERNACIONAL
Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
Subotica, Creska 10a

AIYU SHOPPING
Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
Subotica, Horgoški Put 71

ALEKSANDRA KOVAČ PR, AGENCIJA ZA FOTOGRAFSKE I VIDEO USLUGE FRAMEWORKS PALIĆ
Fotografske usluge
Subotica, Vidovdanska 8

ANA IVANOVIĆ PR AGENCIJA ZA KONSALTING APEX 024 PALIĆ
Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Subotica, Vidovdanska 17

ANNA ČISAR-MOLNAR PR AGENCIJA ZA TRGOVINU NA VELIKO I USLUGE MANNA PALIĆ
Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
Subotica, Dr. Luke Mardešića 5

APPL DSP DOO PALIĆ
Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko - tehnološkim naukama
Subotica, Lovačka 70/A

AQUABAU DOO
Nespecijalizovana trgovina na veliko
Subotica, Solunska 21

ARAGONIT MNK
Postavljanje podnih i zidnih obloga
Subotica, 53 Nova 50

ARCARDS DOO PALIĆ
Nespecijalizovana trgovina na veliko
Subotica, Jožefa Atile 15c

ATALANTA DOO PALIĆ
Proizvodnja kinematografskih dela, audio - vizuelnih proizvoda i televizijskog programa
Subotica, Bele Bartoka 6

ATILA AUTO SERVIS
Održavanje i popravka motornih vozila
Subotica, Horgoški Put 145

ATILA FORGAČ PREDUZETNIK TAXI PREVOZ PALIĆ
Taksi prevoz
Subotica, Horgoški Put 161

ATRAKTIV DOO
Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
Subotica, Splitska Aleja 1

BALKAN APPLE
Trgovina na veliko voćem i povrćem
Subotica, Kozaračka 27